Vložení obrázku ze souboru

  1. Zvolte Vložit - Obrázek.

  2. Vyberte soubor. V poli Typ souboru můžete omezit zobrazení na určitý typ souborů.

  3. Klepněte na pole Odkaz, pokud chcete vytvořit odkaz na původní soubor.

    Je-li pole Odkaz zaškrtnuto, načte se rastrový obrázek znovu při každé aktualizaci a načtení dokumentu. Provedou se úpravy, které jste určil pro místní kopii obrázku v dokumentu, a obrázek se zobrazí.

    Pokud není pole Odkaz zaškrtnuto, vždy pracujete s kopií vytvořenou při prvním vložení obrázku.

    Chcete-li do dokumentu vložit obrázky dříve přidané jako odkazy, zvolte Úpravy - Odkazy a klikněte na tlačítko Rozpojit odkaz.

  4. Pro vložení obrázku klepněte na Otevřít.

Ve výchozím stavu je vložený obrázek zarovnán na střed nad odstavcem, do kterého jste klepli.

Podpořte nás!