Rejstříky vytvořené uživatelem

Je možné vytvořit takové množství uživatelských rejstříků, jaké potřebujete.

Vytvoření uživatelského rejstříku

 1. Vyberte slovo nebo slova, která si přejete přidat do rejstříku vytvořeného uživatelem.

 2. Zvolte Vložit - Obsah a rejstříky - Položka rejstříku.

 3. Klepněte na tlačítko Nový rejstřík (vytvořený uživatelem) vedle seznamu Rejstřík.

 4. Zadejte název rejstříku do pole Název a klepněte na OK.

 5. Klepnutím na Vložit se vybraná slova přidají do nového rejstříku.

 6. Klepněte na Zavřít.

Vložení uživatelem vytvořeného rejstříku

 1. Klepněte na místo v dokumentu, kam si přejete vložit rejstřík.

 2. Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury.

 3. Na kartě Typ vyberte v seznamu Typ název uživatelského rejstříku, který jste vytvořili.

 1. Vyberte možnosti, které chcete.

 2. Klepněte na OK.

Chcete-li pro položku obsahu použít jiný styl odstavce, vyberte Další styly a poté klepněte na tlačítko vedle Přiřadit styly umístěné vedle. Klepněte na styl v seznamu a poté klepněte na tlačítko >> nebo <<, tím určíte úroveň kapitol pro daný styl odstavce.

Vytvoření obsahu

Definování položek rejstříků a obsahů

Aktualizace, úpravy a odstraňování rejstříků a obsahů

Formátování rejstříku nebo obsahu

Úpravy nebo odstraňování položek rejstříku a obsahu

Vytváření abecedních rejstříků

Vytvoření seznamu použité literatury

Rejstříky pokrývající více dokumentů

Podpořte nás!