Vytvoření obsahu

Nejlepší způsob jak vytvořit obsah je použít předdefinovaných stylů odstavce nadpisů, například „Nadpis 1“, na odstavce, které si přejete zahrnout do obsahu. Po použití stylů je možné vytvořit obsah.

Vložení obsahu

  1. Klepněte na místo v dokumentu, kam si přejete vložit obsah.

  2. Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury a potom klepněte na kartu Typ.

  3. V poli Typ vyberte „Obsah“.

  4. Vyberte možnosti, které chcete.

  5. Klepněte na OK.

Chcete-li pro položky obsahu použít jiné styly odstavce, zaškrtněte pole Další styly v oblasti Vytvořit z a poté klepněte na tlačítko Přiřadit styly umístěné vedle. V dialogovém okně Přiřadit styly klepněte na styl ze seznamu a poté klepněte na tlačítko >> nebo <<, určíte tím úroveň osnovy pro daný styl odstavce.

tip

LibreOffice vytváří položky obsahu na základě úrovně osnovy pro styl odstavce a podle obsahu odstavce. Jestliže je odstavec prázdný, do obsahu se nepřidá. Chcete-li takový odstavec do obsahu přesto začlenit, přidejte do něj ručně mezeru nebo nezlomitelnou mezeru. Mezery uvedené v poli Za na kartě Číslování v dialogovém okně Číslování kapitol začlenění do obsahu neovlivní, protože se jedná o součást číslování odstavce, nikoliv o jeho obsah.


Aktualizace obsahu

Udělejte jedno z následujícího:

Definování položek rejstříků a obsahů

Aktualizace, úpravy a odstraňování rejstříků a obsahů

Formátování rejstříku nebo obsahu

Úpravy nebo odstraňování položek rejstříku a obsahu

Vytváření abecedních rejstříků

Rejstříky vytvořené uživatelem

Vytvoření seznamu použité literatury

Rejstříky pokrývající více dokumentů

Podpořte nás!