Vytvoření seznamu použité literatury

Seznam použité literatury je seznam prací, na které v dokumentu odkazujete.

Uchovávání bibliografických informací

LibreOffice uchovává bibliografické informace v seznamu použité literatury nebo v dokumentu.

Uchovávání informací v seznamu použité literatury

 1. Zvolte Nástroje - Seznam použité literatury.

 2. Zvolte Data - Záznam.

 3. Zadejte název položky použité literatury do pole Krátký název a do ostatních polí zadejte příslušné informace.

 4. Zavřete okno Seznam použité literatury.

Uchovávání bibliografických informací v dokumentu

 1. Klepněte na místo v dokumentu, kam si přejete vložit položku použité literatury.

 2. Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Položka použité literatury.

 3. Vyberte Z obsahu dokumentu a klepněte na Nový.

 4. Zadejte název položky použité literatury do pole Krátký název.

 5. Vyberte pro záznam druh publikace v seznamu Typ a doplňte údaje ve zbývajících polích.

 6. Klepněte na OK.

 7. V dialogovém okně Vložit položku použité literatury klepněte na Vložit a poté na Zavřít.

Ikona poznámky

Když uložíte dokument obsahující položky použité literatury, uloží se tyto položky automaticky do skrytého pole v dokumentu.


Vkládání položek použité literatury ze seznamu použité literatury

 1. Klepněte na místo v dokumentu, kam si přejete vložit položku použité literatury.

 2. Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Položka použité literatury.

 1. Vyberte Ze seznamu literatury.

 2. Vyberte název položky použité literatury v poli Krátký název.

 3. Klepněte na tlačítko Vložit a potom na tlačítko Zavřít.

Podpořte nás!