Vytváření abecedních rejstříků

  1. Klepněte na místo v dokumentu, kam si přejete vložit rejstřík.

  2. Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury.

  3. Na kartě Typ vyberte v poli Typ „Abecední rejstřík“.

  4. Chcete-li použít rejstříkový soubor, zaškrtněte Rejstříkový soubor v oblasti Možnosti, klepněte na tlačítko Soubor a najděte existující soubor nebo vytvořte nový rejstříkový soubor.

  5. Volby pro formátování rejstříku nastavte na aktuální kartě nebo na jakékoli z ostatních karet v tomto dialogovém okně. Pokud například chcete použít jednopísmenné nadpisy, klepněte na kartu Položky a zaškrtněte pole Abecední oddělovač. Pro změnu formátování úrovní rejstříku klepněte na kartu Styly.

  6. Klepněte na OK.

  7. Rejstřík aktualizujete tím, že do něj klepněte pravým tlačítkem myši a zvolíte Aktualizovat rejstřík nebo obsah.

Podpořte nás!