Formátování rejstříku nebo obsahu

V dialogu Vložit rejstřík je možné na rejstřík použít různé styly odstavce, přiřadit položkám hypertextové odkazy, změnit rozvržení nebo změnit barvu pozadí rejstříků.

Použití různých stylů odstavce na úrovně rejstříku

 1. Pravým tlačítkem myši klepněte do rejstříku nebo obsahu a zvolte Upravit rejstřík nebo obsah.

 2. Klepněte na kartu Styly.

 3. V seznamu Úrovně klepněte na úroveň rejstříku.

 4. V seznamu Styly odstavce klepněte na styl, který chcete použít.

 5. Klepněte na tlačítko přiřazení <.

 6. Klepněte na OK.

Přiřazení hypertextového odkazu položce obsahu

Položkám v obsahu je možné přiřadit odkaz do textu jako hypertextový odkaz.

 1. Pravým tlačítkem myši klepněte do obsahu a zvolte Upravit rejstřík nebo obsah.

 2. Klepněte na kartu Položky.

 3. V seznamu Úroveň klepněte na úroveň nadpisu, ke které chcete přiřadit hypertextové odkazy.

 4. V oblasti Struktura klepněte do pole před E# a klepněte na tlačítko Hyper. odkaz.

 5. Klepněte do pole za E a potom znovu klepněte na tlačítko Hyper. odkaz.

 6. Opakujte pro každou úroveň nadpisu, pro kterou chcete vytvořit hypertextové odkazy, nebo použijte toto formátování na všechny úrovně klepnutím na tlačítko Vše.

Vytvoření obsahu

Definování položek rejstříků a obsahů

Aktualizace, úpravy a odstraňování rejstříků a obsahů

Úpravy nebo odstraňování položek rejstříku a obsahu

Vytváření abecedních rejstříků

Rejstříky vytvořené uživatelem

Vytvoření seznamu použité literatury

Rejstříky pokrývající více dokumentů

Podpořte nás!