Definování položek rejstříků a obsahů

Definování položek rejstříku

  1. Klepněte do slova nebo v dokumentu vyberte slova, která chcete použít jako položku rejstříku.

  2. Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Položka rejstříku a proveďte jedno z následujících:

Dialogové okno Položka rejstříku

Definování položek obsahu

Nejlepší způsob pro vytvoření obsahu je použít na odstavce, které si do něj přejete zahrnout, předdefinovaný styl odstavce „Nadpis N“, například „Nadpis 1“.

Použití vlastního stylu odstavce pro položku obsahu

  1. Zvolte Nástroje - Číslování nadpisů a klepněte na kartu Číslování.

  2. V poli Styl odstavce vyberte styl odstavce, který si přejete zahrnout do obsahu.

  3. V seznamu Úroveň klepněte na úroveň stylu odstavce.

  4. Klepněte na tlačítko OK. Nyní je možné styl použít na nadpisy a tím je zahrnout do obsahu.

tip

LibreOffice vytváří položky obsahu na základě úrovně osnovy pro styl odstavce a podle obsahu odstavce. Jestliže je odstavec prázdný, do obsahu se nepřidá. Chcete-li takový odstavec do obsahu přesto začlenit, přidejte do něj ručně mezeru nebo nezlomitelnou mezeru. Mezery uvedené v poli Za na kartě Číslování v dialogovém okně Číslování nadpisů začlenění do obsahu neovlivní, protože se jedná o součást číslování odstavce, nikoliv o jeho obsah.


Podpořte nás!