Úpravy nebo odstraňování položek rejstříku a obsahu

Položky rejstříku jsou do dokumentu vkládány jako pole. Pro zobrazení polí v dokumentu zvolte Zobrazit a ujistěte se, že je zaškrtnuto Stínování polí.

  1. Umístěte kurzor těsně před položku rejstříku v dokumentu.

  2. Zvolte Úpravy - Odkaz - Položka rejstříku a proveďte jednu z následujících možností:

Pro procházení položkami rejstříku v dokumentu klepněte v dialogu Upravit položku rejstříku na šipku další nebo předchozí.

Vytvoření obsahu

Definování položek rejstříků a obsahů

Aktualizace, úpravy a odstraňování rejstříků a obsahů

Formátování rejstříku nebo obsahu

Vytváření abecedních rejstříků

Rejstříky vytvořené uživatelem

Vytvoření seznamu použité literatury

Rejstříky pokrývající více dokumentů

Podpořte nás!