Úpravy nebo odstraňování položek rejstříku a obsahu

Položky rejstříku jsou do dokumentu vkládány jako pole. Pro zobrazení polí v dokumentu zvolte Zobrazit a ujistěte se, že je zaškrtnuto Stínování polí.

  1. Umístěte kurzor těsně před položku rejstříku v dokumentu.

  2. Zvolte Úpravy - Odkaz - Položka rejstříku a proveďte jednu z následujících možností:

Pro procházení položkami rejstříku v dokumentu klepněte v dialogovém okně Upravit položku rejstříku na šipku další nebo předchozí.

Podpořte nás!