Odsazení odstavců

Můžete změnit odsazení aktuálního odstavce, všech označených odstavců nebo stylu odstavce.

tip

Odsazení můžete také nastavit pomocí pravítka. Pro zobrazení pravítka zvolte Zobrazit - Pravítko.


Umístění odsazení

Odsazení se počítá vzhledem k levému a pravému okraji stránky. Pokud chcete, aby odstavec přesáhl do okraje stránky, zadejte záporné číslo.

note

Chcete-li změnit měrnou jednotku, zvolte - LibreOffice Writer - Obecné a vyberte novou měrnou jednotku v oblasti Nastavení.


Odsazení zohledňuje směr psaní. Vezměme jako příklad hodnotu odsazení Zleva. V jazycích psaných zleva doprava podle ní bude odsazen levý okraj odstavce vzhledem k levému okraji stránky. V jazycích psaných zprava doleva podle ní bude odsazen pravý okraj odstavce vzhledem k pravému okraji stránky.

Předsazení prvního řádku

Předsazení vytvoříte zadáním kladné hodnoty do Zleva a záporné hodnoty do První řádek.

Ikona Předsazení prvního řádku se nachází v části Odstavec na postranní liště Vlastnosti. Klepnutím na tuto ikonu zaměníte hodnoty Před textem a První řádek. Díky tomu můžete u odstavce přepínat mezi odsazeným prvním řádkem a předsazením.

Chcete-li předsazení prvního řádku vytvořit: Zadejte odsazení prvního řádku na místě, kde má předsazení začínat, a poté klepněte na ikonu Předsazení prvního řádku.

Ikona Předsazení prvního řádku

Předsazení prvního řádku

Příkaz Předsazení prvního řádku lze přidat jako tlačítko na nástrojovou lištu, jako položku do nabídky či do místní nabídky nebo jako klávesovou zkratku.

Podpořte nás!