Zákaz dělení určitých slov

Je-li text automaticky rozdělen a vypadá-li toto rozdělení ošklivě nebo chcete-li některá slova nerozdělovat, můžete dělení slov vypnout:

  1. Zvolte - Jazyky a národní prostředí - Pomůcky pro psaní.

  2. V seznamu Uživatelem definované slovníky vyberte slovník a klepněte na tlačítko Upravit.

    Je-li seznam prázdný, vytvořte slovník klepnutím na tlačítko Nový.

  3. Do pole Slovo napište slovo, které si nepřejete dělit, následované znakem rovnítka (=), například „úřední=“.

  4. Klepněte na Nový a potom na tlačítko Zavřít.

tip

Pro rychlé vyřazení slova z dělení slov vyberte slovo, zvolte Formát – Znak, klepněte na kartu Písmo a v poli Jazyk vyberte „Žádný“.


Některá slova obsahují zvláštní znaky, které LibreOffice považuje za spojovník. Pokud taková slova nechcete rozdělit, vložte na pozici výše uvedeného znaku zvláštní kód, který zakáže dělení. Postupujte takto:

  1. Umístěte kurzor tam, kde se slovo nemá dělit.

  2. Zvolte Vložit - Formátovací značka - Nulová mezera, nezlomitelná.

    Vložená formátovací značka se zobrazí šedě. Chcete-li ji odstranit, jednoduše před ni umístěte kurzor a stiskněte klávesu Del.

Podpořte nás!