Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

Před vložením informací o kapitole do záhlaví nebo zápatí je nutné nejdříve nastavit volby číslování kapitol pro styl odstavce, který chcete použít pro nadpisy odpovídající kapitolám.

Vytvoření stylu odstavce pro názvy kapitol

 1. Zvolte Nástroje - Číslování kapitol.

 2. V seznamu Styl odstavce vyberte styl odstavce, který chcete použít pro názvy kapitol, například „Nadpis 1“.

 3. V poli Číslo vyberte schéma číslování pro názvy kapitol, například „1,2,3...“.

 4. Do pole Před napište „Kapitola“ a za textem udělejte mezeru.

 5. Zadejte mezeru do pole Za.

 6. Klepněte na OK.

Vložení názvu kapitoly a čísla do záhlaví nebo zápatí

 1. Na nadpisy kapitol ve vašem dokumentu použijte styl odstavce, který jste definovali pro nadpisy kapitol.

 2. Zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí - Záhlaví nebo Vložit - Záhlaví a zápatí - Zápatí a potom vyberte pro aktuální stránku styl z podnabídky.

 3. Klepněte do záhlaví nebo zápatí.

 4. Zvolte Vložit - Pole - Další pole a klepněte na kartu Funkce.

 1. Klepněte na "Kapitola" v seznamu Typ a „Číslo a název kapitoly“ v seznamu Formát.

 2. Klepněte na tlačítko Vložit a potom na tlačítko Zavřít.

Záhlaví na každé stránce, která používá současný styl stránky, bude automaticky zobrazovat číslo a název kapitoly.

Podpořte nás!