O záhlaví a zápatí

Záhlaví a zápatí jsou oblasti při horním a dolním okraji stránky, kam je možné vložit text nebo obrázky. Záhlaví a zápatí budou přidány k aktuálnímu stylu stránky. Každá stránka, která používá stejný styl stránky, bude mít automaticky i záhlaví nebo zápatí, které jste vložili. Do záhlaví nebo zápatí v textovém dokumentu je možné vkládat Pole, například čísla stránek a nadpisy kapitol.

Ikona poznámky

Styl stránky pro aktuální stránku je zobrazen ve stavovém řádku.


Záhlaví a zápatí v dokumentech HTML

Některé volby pro záhlaví a zápatí jsou dostupné i pro dokumenty HTML. HTML nepodporuje záhlaví ani zápatí, aby mohla být zobrazena v prohlížeči, jsou proto exportována pomocí speciálních značek. Záhlaví a zápatí jsou exportovány pouze tehdy, jsou-li povoleny v režimu Vzhled webu. Pokud dokument otevřete v LibreOffice znovu, záhlaví a zápatí budou zobrazeny správně, včetně polí, která jste do nich vložili.

Podpořte nás!