Práce s hlavním dokumentem a jeho přílohami

Hlavní dokument Vám umožní spravovat velké dokumenty jako je např. kniha s mnoha kapitolami. Hlavní dokument můžete být použit jako kontejner pro jednotlivé soubory aplikace LibreOffice Writer. Tyto jednotlivé dokumenty se nazývají přílohy.

Vytvoření hlavního dokumentu

 1. Udělejte jedno z následujícího:

 1. Při vytváření hlavního dokumentu by měla být v Navigátoru první položka Text. Napište úvod nebo nějaký text. To zaručí, že se úpravy existujícího stylu v hlavním dokumentu promítnou také do příloh.

 2. V Navigátoru hlavního dokumentu (měl by se otevřít automaticky, jinak lze otevřít klávesou F5), klepněte a držte ikonu Vložit a vyberte jednu z možností:

 1. Zvolte Soubor - Uložit.

Úprava hlavního dokumentu

Pro přeskupení a úpravy příloh používejte v hlavním dokumentu navigátor.

Ikona

Pro aktualizování rejstříku v hlavním dokumentu vyberte rejstřík v navigátoru a klepněte na ikonu Aktualizace.

Ikona poznámky

Když vložíte objekt (např. rámec nebo obrázek) do hlavního dokumentu, neukotvujte jej „ke stránce“. Na kartě Formát – (Typ objektu) – Typ nastavte ukotvení „k odstavci“ a poté v seznamech Vodorovně a Svisle určete relativní umístění objektu k „Celá stránka“.


Začátky příloh na nové stránce

 1. Ujistěte se, že každá příloha začíná nadpisem, který používá stejný styl odstavce, například „Nadpis 1“.

 2. V hlavním dokumentu zvolte Zobrazit - Styly a klepněte na ikonu Styly odstavce.

 3. Pravým tlačítkem klepněte na „Nadpis 1“ a zvolte Upravit.

 4. Klepněte na kartu Tok textu.

 5. V oblasti Zalomení vyberte Vložit a poté vyberte „Stránka“ v poli Typ.

 6. Pokud si přejete, aby každá příloha začínala na liché stránce, zaškrtněte Se stylem stránky a v poli vyberte „Pravá stránka“.

 7. Klepněte na OK.

Exportování hlavního dokumentu

 1. Zvolte Soubor - Exportovat.

 2. V seznamu Uložit jako typ vyberte formát textového dokumentu a klepněte na tlačítko Uložit.

Ikona poznámky

Poddokumenty budou exportovány jako sekce. Pokud chcete čistě textový dokument bez sekcí, použijte Formát - Sekce k odemčení a odstranění sekcí.


Podpořte nás!