Vkládání čísel stránek do zápatí

Pole Číslo stránky lze snadno vložit do zápatí dokumentu. Lze také přidat pole Počet stránek, například v podobě „Strana 9 z 12“.

Vložení čísla stránky

  1. Zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí - Zápatí a vyberte styl stránky, který si přejete k zápatí přiřadit.

  2. Zvolte Vložit - Pole - Číslo stránky.

Chcete-li, můžete pole s číslem stránky zarovnat, a to stejně jako text.

Doplnění celkového počtu stránek

  1. Klepněte před pole s číslem stránky, napište Stránka a napište mezeru; klepněte za toto pole, napište mezeru, předložku z a další mezeru.

  2. Zvolte Vložit - Pole - Počet stránek.

Podpořte nás!