Vložení čísel následujících stránek

Číslo následující stránky je možné do zápatí jednoduše vložit pomocí pole.

Číslo stránky je zobrazeno pouze tehdy, když následující stránka existuje.

  1. Zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí - Zápatí a vyberte styl stránky, který si přejete k zápatí přiřadit.

  2. Umístěte kurzor v zápatí a zvolte Vložit - Pole - Další pole.

  3. V dialogu Pole klepněte na kartu Dokument.

  4. V seznamu Typ klepněte na 'Stránka' a v seznamu Vybrat na 'Další stránka'.

  5. Klepněte na schéma číslování v seznamu Formát.

    Pokud v seznamu Formát vyberete 'Text', bude v poli zobrazen pouze text, který vložíte do pole Hodnota.

  6. Pro vložení pole s číslem stránky klepněte na tlačítko Vložit.

Podpořte nás!