Dotazování na uživatelské údaje v polích a podmínkách

K uživatelským údajům je možné v podmínkách nebo polích přistupovat a porovnávat je. Uživatelské údaje můžete například porovnávat pomocí těchto operátorů:

Operátor

Význam

== nebo EQ

je rovno

!= nebo NEQ

není rovno


Pokud si přejete, je možné některému uživateli pomocí podmínky skrýt určitou část textu.

  1. Vyberte v dokumentu text, který si přejete skrýt.

  2. Zvolte Vložit - Sekce.

  3. V oblasti Skrýt zaškrtněte pole Skrýt.

  4. Do pole S podmínkou vepište user_lastname == "Novák", kde „Novák“ je příjmení uživatele, kterému chcete text skrýt.

  5. Klepněte na tlačítko Vložit a uložte dokument.

Ikona poznámky

Název skryté sekce je stále vidět v navigátoru.


Následující tabulka obsahuje seznam uživatelských proměnných, které můžete použít při definování podmínek nebo polí:

Uživatelské proměnné

Význam

user_firstname

Jméno

user_lastname

Příjmení

user_initials

Iniciály

user_company

Společnost

user_street

Ulice

user_country

Země

user_zipcode

PSČ

user_city

Obec

user_title

Titulek

user_position

Pozice

user_tel_work

Telefonní číslo do zaměstnání

user_tel_home

Telefonní číslo domů

user_fax

Faxové číslo

user_email

E-mailová adresa

user_state

Stát


Podpořte nás!