Vložení proměnného nebo pevného pole data

Aktuální datum je možné vložit jako pole, které se aktualizuje při každém otevření dokumentu, nebo jako pole, které aktualizováno nebude.

  1. Zvolte Vložit - Pole - Další pole a klepněte na kartu Dokument.

  2. Klepněte na „Datum“ v seznamu Typ a udělejte jedno z následujícího:

    Chcete-li vložit datum jako pole, které se nastaví pokaždé při otevření dokumentu, klepněte v seznamu Vybrat na položku „Datum“ .

    Chcete-li vložit datum jako pole, které se nebude měnit, klepněte v seznamu Vybrat na položku „Datum (neměnný)“.

Podpořte nás!