O polích

Pole se v dokumentu používají pro zobrazení údajů, které se mohou měnit, jako jsou aktuální datum nebo celkový počet stran v dokumentu.

Zobrazování polí

Pole se skládají z názvu pole a z obsahu pole. Pro přepnutí zobrazování názvu pole nebo obsahu pole zvolte Zobrazit - Názvy polí.

Zvýrazňování polí v dokumentu zapnete nebo vypnete volbou Zobrazit - Stínování polí. Chcete-li tuto funkci vypnout trvale, zvolte - LibreOffice - Barvy aplikací a zrušte zaškrtnutí pole před Stínování polí.

Chcete-li změnit barvu stínování polí, zvolte - LibreOffice - Barvy aplikací, najděte možnost Stínování polí a potom vyberte jinou barvu v poli Nastavení barev.

Vlastnosti pole

Mnoho typů polí v dokumentu, zejména pole databází, uchovává a zobrazuje proměnný text.

Následující typy polí spustí po klepnutí na ně nějakou akci:

Typ pole

Vlastnost

Zástupný znak

Otevře dialogové okno pro vložení objektu odpovídajícímu zástupnému znaku. Výjimkou jsou textové zástupné znaky, na ně klepněte tehdy, chcete-li zadat text, který je přepíše.

Vložit odkaz

Přesune ukazatel myši na odkaz.

Spustit makro

Spustí makro.

Vstupní pole

Otevře dialog pro úpravu obsahu pole.


Aktualizování polí

Pro aktualizování všech polí v dokumentu stiskněte klávesu F9 nebo zvolte Úpravy - Vybrat vše a potom stiskněte klávesu F9.

Pro aktualizování pole vloženého z databáze vyberte pole a stiskněte klávesu F9.

Ikona poznámky

Zástupné znaky se neaktualizují.


Podpořte nás!