Střídání stylů stránek na lichých a sudých stránkách

Ikona

LibreOffice může ve vašem dokumentu použít jiné styly stránky pro sudé (levé) a liché (pravé) stránky. Je například možné použít různé styly stránky pro zobrazení různého záhlaví a zápatí na sudých a lichých stránkách. Aktuální styl stránky je zobrazen ve Stavovém řádku ve spodní části pracovního prostoru.

Nastavení střídání stylů stránky

  1. Zvolte Zobrazit - Styly a potom klepněte na ikonu Styly stránky.

  2. V seznamu stylů klepněte pravým tlačítkem na „Levá stránka“ a zvolte Upravit.

  3. Klepněte na kartu Organizátor.

  4. V poli Další styl vyberte „Pravá stránka“ a klepněte na tlačítko OK.

  5. V seznamu stylů klepněte pravým tlačítkem na „Pravá stránka“ a zvolte Upravit.

  6. V poli Další styl vyberte „Levá stránka“ a klepněte na tlačítko OK.

  7. Přejděte na první stránku dokumentu a v seznamu stylů stránky v okně Styly poklepejte na „Pravá stránka“.

Chcete-li k určitému stylu stránky přidat záhlaví, zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí - Záhlaví a zvolte styl stránky, ke kterému chcete záhlaví přidat. V rámci záhlaví napište text, který v něm chcete použít.

Chcete-li k určitému stylu stránky přidat zápatí, zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí - Zápatí a zvolte styl stránky, ke kterému chcete zápatí přidat. V rámci zápatí napište text, který v něm chcete použít.

Ikona tipu

Pokud si nepřejete mít na titulní stránce vašeho dokumentu záhlaví nebo zápatí, použijte na tuto stránku styl stránky „První stránka“.


Potlačení tisku prázdných stránek

Pokud v dokumentu následují dvě sudé nebo liché stránky přímo po sobě, ve výchozím nastavení vloží aplikace Writer mezi tyto dvě stránky prázdnou stránku. Tisk nebo export do formátu PDF těchto prázdných stránek je možné potlačit.

  1. Vyberte - LibreOffice Writer - Tisk.

  2. Zrušte zaškrtnutí u pole Tisknout automaticky vložené prázdné stránky.

Podpořte nás!