Přesouvání a kopírování textu v dokumentech

  1. Vyberte text, který si přejete přesunout nebo kopírovat.

  2. Udělejte jedno z následujícího:

    Vybraný text přesunete, když jej přetáhnete na jiné místo v dokumentu a tam uvolníte. Během přetahování přibude k ukazateli myši šedý obdélník.
    Ukazatel myši při přesouvání dat

    Vybraný text zkopírujete, když během přetahování podržíte . K ukazateli myši přibude znaménko plus (+).
    Ukazatel myši při kopírování dat

Podpořte nás!