Podmíněný text

Do dokumentu je možné vložit pole, která budou zobrazovat text jen v tom případě, že bude splněna zadaná podmínka. Je možné například definovat podmíněný text, který bude zobrazen v hromadném dopisu s připomínkou.

Zadání podmíněného textu je v tomto příkladu rozděleno na dvě části. Nejdříve vytvoříte proměnnou a potom podmínku.

Vytvoření podmíněné proměnné

V první části příkladu je třeba vytvořit proměnnou pro podmínkový výraz.

 1. Zvolte Vložit - Pole - Další pole a klepněte na kartu Proměnné.

 2. V seznamu Typ klepněte na „Nastavit proměnnou“.

 3. Zadejte název proměnné do pole Název, například Připomínka.

 4. V seznamu Formát klepněte na „Text“.

 5. Do pole Hodnota zadejte 1 a klepněte na Vložit.
  V seznamu Formát se při tom vybere formát „Standard“.

Vytvoření podmínky a podmíněného textu

Druhá část příkladu popisuje jak definovat podmínku, která musí být splněna, a jak vložit zástupný znak pro podmíněný text, který chcete zobrazit ve svém dokumentu.

 1. Umístěte kurzor do textu tam, kam si přejete vložit podmíněný text.

 2. Zvolte Vložit - Pole - Další pole a klepněte na kartu Funkce.

 3. V seznamu Typ klepněte na „Podmíněný text“.

 4. Zadejte Připomínka EQ "3" v poli Podmínka. Jinými slovy, podmíněný text se zobrazí, pokud proměnná uvedená v první části tohoto příkladu bude rovna třem.

  Uvozovky uzavírající "3" signalizují, že proměnná, kterou jste definovali v prvním kroku, je textový řetězec.

 1. Do pole Potom vepište text, který chcete aby byl zobrazen, pokud bude splněna podmínka. Délka vloženého textu není téměř omezena, do pole můžete vložit i celý odstavec.

 2. Klepněte na tlačítko Vložit a potom klepněte na Zavřít.

Zobrazení podmíněného textu

V tomto příkladu bude podmíněný text zobrazen pouze tehdy, bude-li hodnota proměnné rovna třem.

 1. Umístěte kurzor před pole, které jste definovali v prvním kroku příkladu, a zvolte Úpravy - Pole.

 2. Číslo v poli Hodnota nahraďte číslem 3 a klepněte na tlačítko Zavřít.

 3. Pokud není pole aktualizováno automaticky, stiskněte klávesu F9.

Podpořte nás!