Číslování kapitol

Je možné měnit hierarchii nadpisů nebo přiřadit úroveň v hierarchii vlastnímu stylu odstavce. Také je možné ke stylu odstavce pro nadpis přidat číslování kapitol a podkapitol. Ve výchozím stavu je na nejvyšší úrovni v hierarchii kapitol styl odstavce „Nadpis 1“.

Přidání automatického číslování stylu nadpisu

  1. Zvolte Nástroje - Číslování kapitol a poté klepněte na kartu Číslování.

  2. Ze seznamu Styl odstavce vyberte styl nadpisu, ke kterému chcete přidat čísla kapitol.

  3. V seznamu Číslo vyberte schéma číslování, které chcete použít, a poté klepněte na OK.

Odstranění automatického číslování kapitoly z nadpisu

  1. Klepněte na začátek textu v odstavci nadpisu, hned za číslo.

  2. Stisknutím klávesy Backspace číslo smažte.

note

Stisknete-li s kurzorem na začátku nadpisu Shift+Backspace, číslo se vrátí.


Použití vlastního stylu odstavce jako nadpisu

  1. Zvolte Nástroje - Číslování kapitol a klepněte na kartu Číslování.

  2. V seznamu Úroveň klepněte na úroveň nadpisu, ke které chcete vlastní styl odstavce přiřadit.

  3. Vyberte vlastní styl v poli Styl odstavce.

  4. Klepněte na OK.

Podpořte nás!