Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Je možné navrhnout rozvržení stránky a potom z něj vytvořit styl stránky.

Je také možné například vytvořit jeden styl stránky s vlastním záhlavím a další styl stránky s jiným záhlavím.

  1. Otevřete nový textový dokument, zvolte Zobrazit - Styly a poté klepněte na ikonu Styly stránky.

  2. Klepněte na ikonu Akce stylů a z podnabídky vyberte Nový styl z výběru.

  3. Zadejte název stránky v poli Název stylu a klepněte na OK.

  4. Pro použití nového stylu na aktuální stránku na něj v seznamu poklepejte.

  5. Zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí - Záhlaví a vyberte ze seznamu nový styl stránky.

  6. Napište text, který si přejete mít v záhlaví. Potom umístěte kurzor do hlavního textového pole mimo záhlaví.

  7. Zvolte Vložit - Další zalomení - Ruční zalomení.

  8. V oblasti Typ vyberte Zalomení stránky a poté vyberte „Výchozí styl stránky“ ze seznamu Styl.

  9. Pro vytvoření dalšího stylu stránky s odlišným záhlavím opakujte kroky 2-6.

Podpořte nás!