Přidání čísla kapitoly do popisků

Čísla kapitol mohou být vložena do popisků.

Ujistěte se, že je váš textový dokument dělen do kapitol a že je na názvy kapitol, případně i na názvy podkapitol použit jeden z předdefinovaných stylů odstavce pro nadpisy. Ke stylu odstavce pro nadpis je rovněž nutné přiřadit číslování.

  1. Vyberte prvek, ke kterému si přejete vložit popisek.

  2. Zvolte Vložit - Popisek.

  3. Vyberte název popisku v poli Kategorie a schéma číslování v poli Číslování.
    V tomto dialogovém okně můžete také zadat text popisku. Chcete-li, zadejte text do pole Popisek.

  4. Klepněte na Možnosti.

  5. V poli Úroveň vyberte počet úrovní záhlaví zahrnujících číslo kapitoly.

  6. Do pole Oddělovač napište znak, kterým chcete oddělit číslo kapitoly od čísla popisku, a poté klepněte na OK.

  7. V dialogu Popisek klepněte na tlačítko OK.

Ikona tipu

LibreOffice může přidat popisek automaticky, kdykoliv vložíte objekt, obrázek nebo tabulku. Zvolte - LibreOffice Writer - Automatické popisky.


Podpořte nás!