Přidání čísla nadpisu do popisků

Do popisků mohou být vložena čísla nadpisů.

Ujistěte se, že dokument obsahuje nadpisy. Použít můžete některý z předdefinovaných stylů odstavce s názvem „Nadpis [1–10]“. Ke stylům odstavce pro nadpisy je rovněž nutné přiřadit schéma číslování. K tomu použijte Nástroje - Číslování nadpisů.

  1. Vyberte objekt, ke kterému si přejete vložit popisek.

  2. Zvolte Vložit - Popisek.

  3. Vyberte typ popisku v poli Kategorie a schéma číslování v poli Číslování. Do pole Popisek můžete zadat nepovinný text popisku.

  4. Klepněte na Možnosti.

  5. V poli Až do úrovně vyberte úroveň osnovy pro číslo nadpisu, které se zobrazí před číslem popisku.

  6. Do pole Oddělovač napište znak, který se zobrazí mezi číslem nadpisu a číslem popisku, a poté klepněte na OK.

  7. V dialogovém okně Popisek klepněte na tlačítko OK.

Pokud je již popisek v dokumentu vložen, klepněte pravým tlačítkem na jeho číslo, zvolte Upravit pole a poté zadejte hodnoty Až do úrovně a Oddělovač.

tip

LibreOffice může přidat popisek automaticky, kdykoliv vložíte objekt, obrázek nebo tabulku. Zvolte - LibreOffice Writer - Automatické popisky.


Podpořte nás!