Použití popisků

Obrázkům, tabulkám, rámcům a kresbám v textovém dokumentu je možné přiřadit postupně rostoucí číselné popisky.

U různých typů popisků je možné upravovat text a rozsah číslování.

Ikona poznámky

Po přidání popisku k obrázku nebo k objektu jsou objekt i obrázek umístěny v novém rámci. Pokud popisek přidáváte k tabulce, bude umístěn vedle tabulky jako nový odstavec. Pokud přidáváte popisek k rámci, bude vložen dovnitř rámce k existujícímu textu, a to buď před, nebo za tento text.


Ikona tipu

K přesunutí objektu i jeho popisku přetáhněte rámec obsahující oba tyto prvky. Pro aktualizování číslování popisků po přesunutí stiskněte klávesu F9.


Chcete-li vytvořit popisek, postupujte takto:

  1. Vyberte prvek, ke kterému si přejete vložit popisek.

  2. Zvolte Vložit - Popisek.

  3. Vyberte požadované možnosti a klepněte na OK. Můžete také zadat libovolný text do pole Kategorie, například Obrázek.

Ikona poznámky

Text popisku je možné upravovat přímo v dokumentu.


Popisek je formátován stylem odstavce odpovídajícím kategorii popisku. Pokud vložíte například popisek tabulky, je pro popisek použit styl odstavce „Tabulka“.

Ikona tipu

LibreOffice může automaticky přidávat popisek při vložení objektu, obrázku, rámce nebo tabulky. Zvolte - LibreOffice Writer - Automatické popisky.


Podpořte nás!