Výpočty přes více tabulek

Výpočet v textovém dokumentu můžete provést i s buňkami z více než jedné tabulky.

  1. Otevřete textový dokument, vložte do něj dvě tabulky a do několika buněk obou tabulek vepište číselné hodnoty.

  2. Kurzor umístěte do prázdné buňky jedné z tabulek.

  3. Stiskněte F2.

  4. Na liště Vzorec zadejte funkci, kterou chcete použít, například =SUM.

  5. Klepněte do některé buňky obsahující číselnou hodnotu, stiskněte klávesu plus (+) a potom klepněte do jiné buňky s číselnou hodnotou.

  6. Stiskněte Enter.

Podpořte nás!