Zobrazení výsledku výpočtu z jedné tabulky v jiné

V jedné tabulce je možné s obsahy buněk provést výpočet a výsledek zobrazit do jiné tabulky.

  1. Otevřete textový dokument, vložte tabulku o více řádcích a sloupcích a dále vložte jinou tabulkou obsahující jednu buňku.

  2. Do některých buněk rozsáhlé tabulky vložte čísla.

  3. Umístěte kurzor do tabulky s jednou buňkou a stiskněte klávesu F2.

  4. Na liště Vzorec zadejte funkci, kterou chcete použít, například =SUM.

  5. Klepněte do buňky větší tabulky obsahující číselnou hodnotu, zmáčkněte klávesu plus (+) a potom klepněte do jiné buňky obsahující číselnou hodnotu.

  6. Stiskněte Enter.

Ikona poznámky

Pokud si přejete, je možné tabulku zformátovat tak, že se bude chovat jako obyčejný text. Vložte tabulku do rámce a ukotvěte rámec jako znak. Rámec zůstane ukotven k přilehlému textu, i když budete vkládat nebo mazat další text.


Podpořte nás!