Výpočet složitých vzorců v textových dokumentech

Ve vzorcích je možné použít předdefinované funkce a výsledek výpočtu potom vložit do textového dokumentu.

Pro výpočet například střední hodnoty tří čísel proveďte následující:

  1. Klepněte na místo v dokumentu, kam chcete vložit vzorec, a zmáčkněte klávesu F2.

  2. Klepněte na ikonu Vzorec a ze seznamu statistických funkcí zvolte „Střední hodnota“.

  3. Napište tři čísla oddělená znakem svislítka (|).

  4. Stiskněte klávesu Enter. Výsledný vzorec je do dokumentu vložen jako pole.

Pro úpravu vzorce poklepejte do pole v dokumentu.

Podpořte nás!