Výpočet a vložení výsledku vzorce do textového dokumentu

Pokud text už vzorec obsahuje, například „12+24*2“, LibreOffice může spočítat výsledek a potom jej vložit do dokumentu bez použití lišty Vzorec.

  1. Vyberte vzorec v textu. Vzorec smí obsahovat pouze čísla a operátory, nesmí obsahovat mezery.

  2. Zvolte Nástroje - Spočítat nebo stiskněte +znak plus (+).

  3. Umístěte kurzor tam, kam chcete vložit výsledek vzorce, a zvolte Úpravy - Vložit nebo stiskněte +V.
    Vybraný vzorec bude nahrazen výsledkem.

Podpořte nás!