Výpočty v textových dokumentech

Výpočet je možné vložit přímo do textového dokumentu nebo do textové tabulky.

  1. Klepněte do dokumentu, kam si přejete vložit výpočet, a stiskněte klávesu F2. Pokud jste v buňce tabulky, napište znaménko rovnosti =.

  2. Zadejte výpočet, který chcete provést, například =10000/12 a stiskněte Enter.

Můžete také klepnout na ikonu Vzorec na liště Vzorec a potom zvolit funkci, kterou chcete ve vzorci použít.

note

Při odkazech na buňky textové tabulky ve Writeru uzavřete adresu buňky nebo oblasti do ostrých závorek. Např. pro odkaz na buňku A1 zadejte =<A1>.


Buňky začínající znaménkem je rovno (=)

Chcete-li do tabulky zadat položku buňky začínající znaménkem =, nejprve zadejte mezeru, poté znaménko = a následně mezeru smažte.

Podpořte nás!