Uživatelsky definovaná ohraničení v textových dokumentech

Vybraným buňkám nebo celým tabulkám můžete v aplikaci Writer přiřadit mnoho různých druhů ohraničení. Jiné objekty v textových dokumentech mohou mít také uživatelsky definované ohraničení. Můžete například přiřadit ohraničení stylům stránky, rámcům nebo vloženým obrázkům a grafům.

  1. V tabulce aplikace Writer vyberte buňku nebo blok buněk.

  2. Zvolte Tabulka - Vlastnosti.

  3. V dialogovém okně klepněte na kartu Ohraničení.

  4. Zvolte volby pro ohraničení, které si přejete použít, a klepněte na tlačítko OK.

Volby v oblasti Uspořádání čar mohou být použity k přiřazení více stylů ohraničení.

Výběr buněk

Oblast vypadá různě v závislosti na výběru buněk.

Výběr

Oblast uspořádání čar

Vybrána jedna buňka v tabulce s více než jednou buňkou nebo kurzor uvnitř tabulky bez vybraných buněk

ohraničení jedné buňky

Jedna buňka v tabulce, buňka je vybrána

ohraničení vybrané buňky

Buňky vybrané ve sloupci

ohraničení vybraného sloupce

Buňky vybrané v řádku

ohraničení vybraného řádku

Celá tabulka o 2x2 nebo více buňkách je vybrána

ohraničení vybraného bloku


Výchozí nastavení

Pro nastavení nebo výchozí nastavení více ohraničení klepněte na jednu z ikon Výchozí.

Příklady

Vyberte blok o velikosti asi 8 × 8 buněk a zvolte kartu Tabulka - Vlastnosti - Ohraničení

výchozí ikony pro ohraničení

Dále můžete zjistit, které čáry nastaví nebo odeberou ostatní ikony.

Uživatelsky definovaná nastavení

V oblasti Uživatelem definované klepněte pro nastavení nebo odebrání jednotlivých čar. Náhled zobrazuje čáry ve třech různých stavech.

Pro změnu tří různých stavů opakovaně klepejte na hranu nebo roh.

Typy čar

Obrázek

Význam

Černá čára

ohraničení plnou čárou

Černá čára nastavuje odpovídající ohraničení vybraných buněk. Pokud vyberete tloušťku čáry 0,05 pt, čára se zobrazí tečkovaně. Dvojité ohraničení je zobrazeno, pokud vyberete dvojitou čáru.

Šedá čára

ohraničení šedou čárou

Šedá čára se zobrazí, pokud nebude odpovídající čára vybraných buněk změněna. Na tomto místě nebude nastavena ani odebrána žádná čára.

Bílá čára

ohraničení bílou čárou

Bílá čára se zobrazí, když bude odpovídající čára vybraných buněk odebrána.


Příklady

  1. V tabulce aplikace Writer vyberte jednu buňku a zvolte Tabulka - Vlastnosti - Ohraničení.

  2. Vyberte silný styl čáry.

  3. Pro nastavení spodního ohraničení opakovaně klepejte na spodní hranu, dokud se neobjeví silná čára.

nastavení dolního ohraničení silnou čárou

note

Všechny buňky v tabulkách aplikace Writer mají alespoň levé a dolní ohraničení. Většina buněk na obvodu tabulky má ve výchozím stavu přiřazeno ohraničení z více stran.


warning

Ohraničení, které je v náhledu zobrazeno bíle, bude buňce odebráno.


Nastavení ohraničení znaků

Nastavení ohraničení stránek

Nastavení ohraničení odstavců

Podpořte nás!