Nastavení ohraničení stránek

Ikona upozornění

V programu Writer definujete okraje stylů stránek, nikoliv jednotlivé strany. Všechny změny okrajů se použijí na všech stranách, které používají stejný styl strany. Upozornění: Stránkový styl nelze v LibreOffice vrátit funkcí Zpět.


Použití přednastaveného stylu ohraničení

 1. Zvolte Formát - Styl stránky - Ohraničení.

 2. V oblasti Výchozí vyberte jeden z výchozích stylů ohraničení.

 3. V oblasti Čára vyberte styl, šířku a barvu čáry pro vybraný styl ohraničení. Toto nastavení se použije pro všechny hrany, které jsou součástí vybraného stylu ohraničení.

 4. V oblasti Okraj určete vzdálenosti mezi ohraničením a obsahem stránky. Je možné změnit jen vzdálenosti ke stranám, které mají určené ohraničení.

 5. Pro použití změn klepněte na tlačítko OK.

Nastavení vlastního stylu ohraničení

 1. Zvolte Formát - Styl stránky - Ohraničení.

 2. V oblasti Uživatelem definované vyberte hranu (hrany), které si přejete zobrazit v běžném rozvržení. Pro přepnutí výběru hrany klepněte na hranu v náhledu.

 3. V oblasti Čára vyberte styl, šířku a barvu čáry pro vybraný styl ohraničení. Toto nastavení se použije pro všechny hrany, které jsou součástí vybraného stylu ohraničení.

 4. Poslední dva kroky opakujte pro každou hranu ohraničení.

 5. V oblasti Okraj určete vzdálenosti mezi ohraničením a obsahem stránky. Je možné změnit jen vzdálenosti ke stranám, které mají určené ohraničení.

 6. Pro použití změn klepněte na tlačítko OK.

Podpořte nás!