Nastavení ohraničení objektů

V aplikaci Writer můžete definovat ohraničení kolem objektů OLE, zásuvných modulů, diagramů/grafů, obrázků a rámců. Název použité nabídky závisí na vybraném objektu.

Použití přednastaveného stylu ohraničení

 1. Vyberte objekt, kterému si přejete nastavit ohraničení.

 2. Pro otevření okna Ohraničení klepněte na nástrojové liště Objekt OLE nebo Rámec na ikonu Ohraničení.

 3. Klepněte na jeden z předdefinovaných stylů ohraničení. Stávající styl ohraničení objektu bude nahrazen vybraným stylem.

Použití vlastního stylu ohraničení

 1. Vyberte objekt, kterému si přejete nastavit ohraničení.

 2. Vyberte Formát - (jméno objektu) – Ohraničení.
  Nahraďte (jméno objektu) aktuálním jménem objektu, který jste vybrali.

 3. V oblasti Definované uživatelem vyberte hranu (hrany), které si přejete zobrazit v běžném rozvržení. Pro přepnutí výběru hrany klepněte na hranu v náhledu.

 4. V oblasti Čára vyberte styl a barvu čáry vybraného stylu ohraničení. Toto nastavení bude použito na všechny čáry, které jsou zahrnuty ve vybraném stylu ohraničení.

 5. Poslední dva kroky opakujte pro každou hranu ohraničení.

 6. V oblasti Okraj určete mezeru mezi ohraničením a obsahem stránky.

 7. Klepnutím na OK potvrdíte změny.

Podpořte nás!