Nastavení ohraničení znaků

Ikona upozornění

Pokud mají dvě sousední oblasti textu všechny vlastnosti ohraničení stejné (stejný styl, šířku, barvu, okraje a stínování), jsou považovány z hlediska ohraničení za součást stejné skupiny a v dokumentu se pro ně bude vykreslovat společné ohraničení.


Použití přednastaveného stylu ohraničení

 1. Vyberte oblast znaků, kolem které si přejete vytvořit ohraničení.

 2. Zvolte Formát - Znak - Ohraničení.

 3. V oblasti Výchozí vyberte některý z výchozích stylů ohraničení.

 4. V oblasti Čára vyberte styl, šířku a barvu čáry pro vybraný styl ohraničení. Toto nastavení se použije pro všechny hrany, které jsou součástí vybraného stylu ohraničení.

 5. V oblasti Okraj určete vzdálenosti mezi ohraničením a vybranými znaky. Je možné změnit jen vzdálenosti ke stranám, které mají určené ohraničení.

 6. Klepnutím na OK potvrdíte změny.

Použití vlastního stylu ohraničení

 1. Vyberte oblast znaků, kolem které si přejete vytvořit ohraničení.

 2. Zvolte Formát - Znak - Ohraničení.

 3. V oblasti Definované uživatelem vyberte hrany, které se mají zobrazit. Klepnutím na hranu v náhledu přepnete výběr hrany.

 4. V oblasti Čára vyberte styl, šířku a barvu čáry pro vybraný styl ohraničení. Toto nastavení se použije pro všechny hrany, které jsou součástí vybraného stylu ohraničení.

 5. Poslední dva kroky opakujte pro každou hranu ohraničení.

 6. V oblasti Okraj určete vzdálenosti mezi ohraničením a vybranými znaky. Je možné změnit jen vzdálenosti ke stranám, které mají určené ohraničení.

 7. Klepnutím na OK potvrdíte změny.

Podpořte nás!