Nastavení barvy pozadí nebo obrázku na pozadí

Můžete definovat barvu pozadí nebo použít obrázek jako pozadí pro různé objekty v aplikaci LibreOffice Writer.

Přiřazení pozadí ke znakům

  1. Vyberte znaky.

  2. Zvolte Formát - Znak

  3. Klepněte na kartu Zvýraznění a vyberte barvu pozadí.

Přiřazení pozadí k odstavci

  1. Umístěte kurzor do odstavce nebo vyberte několik odstavců.

  2. Vyberte Formát - Odstavec.

  3. Na kartě Oblast vyberte barvu nebo obrázek, který má být použit na pozadí.

tip

Pro výběr objektu na pozadí podržte klávesu a klepněte na objekt. Jinou možností je vybrat objekt pomocí Navigátoru.


Přiřazení pozadí k celé tabulce nebo její části

  1. Umístěte kurzor do tabulky v textovém dokumentu.

  2. Zvolte Tabulka - Vlastnosti

  3. Na kartě Pozadí vyberte barvu nebo obrázek, který má být použit na pozadí.

  4. V seznamu Pro vyberte, zda má být barva nebo obrázek použit na vybranou buňku, řádku nebo celou tabulku. Pokud před otevřením dialogu vyberete několik buněk nebo řádků, změny budou aplikovány na celý výběr.

tip

Použít pozadí na části tabulky lze také pomocí ikony.


tip

Chcete-li použít barvu pozadí na buňky, vyberte je a klepněte na tlačítko Barva pozadí buňky tabulky na nástrojové liště Tabulka.


tip

Chcete-li změnit barvu pozadí pro odstavec textu v buňce, umístěte do tohoto textu kurzor a poté použijte rozbalovací pole Barva pozadí na nástrojové liště Formátování.


Podpořte nás!