Použití automatického textu

V aplikaci LibreOffice Writer je možné uložit části textu - obsahující i tabulky, obrázky a pole - jako automatický text. Tento text je později možné vkládat na jakékoli místo v dokumentu. Je možné uložit i text s formátováním.

Vytvoření položky automatického textu

 1. Vyberte text nebo text s obrázky, tabulkami nebo poli, který si přejete uložit jako automatický text. Obrázek může být uložen pouze tehdy, je-li ukotven jako znak a před ním i za ním je alespoň jeden textový znak.

 2. Zvolte Nástroje - Automatický text.

 3. Vyberte kategorii, ve které chcete automatický text uložit.

 4. Napište název delší jako čtyři znaky. Toto slovo vám umožní použít funkci Zobrazovat zbytek názvu jako návrh při psaní. Pokud si přejete, je možné změnit navrhovanou zkratku.

 5. Klepněte na tlačítko Automatický text a potom vyberte Nový.

 6. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Vložení položky automatického textu

 1. Klepněte na místo v dokumentu, kam si přejete vložit automatický text.

 2. Vyberte Nástroje - Automatický text.

 3. Vyberte automatický text, který chcete vložit, a klepněte na Vložit.

Můžete také napsat zkratku pro položku automatického textu a poté stisknout F3 nebo klepnout na šipku vedle ikony Automatický text na liště Vložit a následně zvolit položku automatického textu.

Ikona tipu

Pro rychlé zadání vzorce LibreOffice Math napište fn a stiskněte klávesu F3. Pokud zadáte více než jeden vzorec, jsou jednotlivé vzorce očíslovány podle pořadí zadání. Pro vložení zástupného textu napište dt a stiskněte klávesu F3.


Tisk seznamu položek automatického textu

 1. Zvolte Nástroje - Makra - Spravovat makra - LibreOffice Basic.

 2. Ve stromu Makro z vyberte Makra aplikace - Gimmicks - AutoText.

 3. Vyberte „Main“ v seznamu Existující makra v: AutoText a potom klepněte na Spustit. V odděleném dokumentu bude vytvořen seznam aktuálních položek automatického textu.

 4. Zvolte Soubor - Tisk.

Použití automatického textu v síťových instalacích

Položky automatického textu je možné mít uloženo v různých adresářích v celé síti.

Položky automatického textu vaší společnosti určené „jen pro čtení“ je možné například uložit na centrálním serveru a uživatelské položky v lokálním adresáři.

Cesty pro adresáře automatického textu mohou být upravovány v nastavení.

Jsou zde zobrazeny dva adresáře. První je v instalaci na serveru a druhý je uživatelský adresář. Pokud jsou v obou adresářích dvě položky automatického textu se stejným jménem, použije se ta z uživatelského adresáře.

Podpořte nás!