Přidání výjimek do seznamu automatických oprav

Automatickým opravám vybraných slov či zkratek složených z velkých i malých písmen je možné zabránit.

  1. Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav a klepněte na kartu Výjimky.

  2. Udělejte jedno z následujícího:

    Napište zkratku následovanou tečkou do pole Zkratky (následující znak bude malý) a klepněte na tlačítko Nový.

    Do pole Slova s dvěma velkými počátečními písmeny napište slovo a klepněte na Nový.

Ikona tipu

Pro rychlé vrácení poslední provedené automatické opravy stiskněte +Z. Tím zároveň přidáte dané slovo nebo zkratku do seznamu výjimek pro automatické opravy.


Podpořte nás!