Automatická kontrola pravopisu

LibreOffice je možné při psaní nechat automaticky kontrolovat pravopis a červenou vlnovkou podtrhávat možná špatně napsaná slova.

Automatická oprava textu během psaní

  1. Zvolte Nástroje - Automatická kontrola pravopisu.

  2. Klepněte pravým tlačítkem na slovo podtržené červenou vlnovkou a vyberte doporučované slovo pro nahrazení ze seznamu nebo z podnabídky Automatické opravy .

Pokud zvolíte slovo z podnabídky Automatické opravy, podtržené slovo a nahrazující slovo se automaticky přidají do seznamu automatických oprav pro aktuální jazyk. Chcete-li zobrazit seznam automatických oprav, zvolte Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav a poté klepněte na kartu Nahradit.

Podtržené slovo můžete také přidat do svého uživatelského slovníku vybráním volby Přidat.

Vynechat slovo z kontroly pravopisu

  1. Vyberte slova, která chcete vyloučit.

  2. Otevřete nabídku klepnutím na pole Jazyk ve stavovém řádku.

  3. Zvolte „Žádný (bez kontroly pravopisu)“.

Podpořte nás!