Automatická kontrola pravopisu

LibreOffice je možné při psaní nechat automaticky kontrolovat pravopis a červenou vlnovkou podtrhávat možná špatně napsaná slova.

Automatická oprava textu během psaní

  1. Zvolte Nástroje - Automatická kontrola pravopisu.

  2. Klepněte pravým tlačítkem na slovo podtržené červenou vlnovkou a vyberte doporučované slovo pro nahrazení ze seznamu nebo z podnabídky Automatické opravy .

Pokud zvolíte slovo z podnabídky Automatické opravy, podtržené slovo a nahrazující slovo se automaticky přidají do seznamu automatických oprav pro aktuální jazyk. Chcete-li zobrazit seznam automatických oprav, zvolte Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav a poté klepněte na kartu Nahradit.

Podtržené slovo můžete také přidat do svého uživatelského slovníku vybráním volby Přidat.

Vynechat slovo z kontroly pravopisu

  1. Vyberte slova, která chcete vyloučit.

  2. Otevřete nabídku klepnutím na pole Jazyk ve stavovém řádku.

  3. Zvolte „Žádný (bez kontroly pravopisu)“.

Vytvoření nového slovníku.

Přidání výjimek do seznamu automatických oprav

Kontrola pravopisu a gramatiky

Podpořte nás!