Vypnutí funkce Automatické opravy

Ve výchozím nastavení LibreOffice automaticky opravuje množství běžných překlepů a zároveň při psaní nastavuje formátování.

Odstranění slova ze seznamu automatických oprav

 1. Zvolte Nástroje - Nastavení automatických oprav.

 2. Klepněte na kartu Nahradit.

 3. V seznamu Automatické opravy vyberte dvojici slov, kterou chcete odebrat.

 4. Klepněte na Odstranit.

Vypnutí nahrazování uvozovek

 1. Zvolte Nástroje - Nastavení automatických oprav.

 2. Klepněte na kartu Místní možnosti.

 3. Zrušte zaškrtnutí pole „Nahradit“.

Vypnutí psaní velkého prvního písmena věty

 1. Zvolte Nástroje - Nastavení automatických oprav.

 2. Klepněte na kartu Možnosti.

 3. Zrušte zaškrtnutí pole „Každé první písmeno věty bude velké“.

Vypnutí kreslení čáry po napsání tří stejných znaků

LibreOffice automaticky vykresluje čáru po napsání následujících znaků třikrát za sebou a stisknutí Enter: - _ = * ~ #

 1. Zvolte Nástroje - Nastavení automatických oprav.

 2. Klepněte na kartu Možnosti.

 3. Zrušte zaškrtnutí pole „Použít ohraničení“.

Podpořte nás!