Vytváření číslovaného nebo odrážkového seznamu

LibreOffice může číslování a odrážky automaticky přidat při psaní.

Povolit automatické číslování a odrážky

  1. Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav, klepněte na kartu Možnosti a zaškrtněte „Odrážkové a číslované seznamy“.

  2. Zvolte Nástroje - Automatické opravy a ujistěte se, že je aktivována volba Při psaní.

tip

Automatické číslování se používá jen pro odstavce, které jsou formátovány stylem odstavce „Výchozí styl odstavce“, „Tělo textu“ nebo „Odsazené tělo textu“.


Pro vytvoření číslovaného nebo odrážkového seznamu při psaní

  1. Pro začátek číslování napište 1., i., nebo I. Pro začátek odrážkového seznamu napište * nebo -. Místo tečky za číslem je také možné použít pravou kulatou závorku, například 1) nebo i).

  2. Vložte mezeru, napište text a potom stiskněte Enter. Další odstavec bude mít automaticky další číslo nebo odrážku.

  3. Pro dokončení seznamu stiskněte Enter ještě jednou.

Ikona poznámky

Číslovaný seznam můžete začít jakýmkoli číslem.


Změna úrovně odstavce seznamu

Podpořte nás!