Uspořádání nadpisů v Navigátoru

Nadpisy a podřízeným textem můžete v dokumentu pohybovat pomocí Navigátoru. Zároveň můžete měnit i úrovně osnovy pro nadpisy. Abyste mohli tuto vlastnost využít, změňte formát nadpisů v dokumentu na jeden z předdefinovaných stylů odstavce pro nadpisy s názvem „Nadpis N“ (1–10). Můžete také použít vlastní styl odstavce nadpisu: zvolte Nástroje - Číslování nadpisů, vyberte číslo v seznamu Úrovně a potom vyberte styl v poli Styl odstavce.

tip

Kurzor umístíte rychle na daný nadpis v dokumentu tím, že na něj poklepete v seznamu Navigátoru.


Chcete-li Navigátor ukotvit, přetáhněte jeho záhlaví k okraji pracovního prostoru. Chcete-li Navigátor uvolnit, podržte klávesu a poklepejte na jeho okraj.

Posunutí nadpisu v dokumentu nahoru nebo dolů

warning

Ujistěte se, že se v Navigátoru zobrazují všechny úrovně osnovy. Ve výchozím nastavení se zobrazují všechny úrovně. Podle následujícího návodu můžete zobrazené úrovně změnit.


  1. Klepnutím na ikonu Navigátor Ikona Navigátor na liště Standardní otevřete Navigátor.

  2. V Navigátoru klepněte na ikonu Pohled na navigaci v obsahu Ikona Pohled na navigaci v obsahu.

  3. Udělejte jedno z následujícího:

  1. Přetáhněte nadpis na novou pozici v seznamu Navigátoru.

  2. Klepněte na nadpis v seznamu v Navigátoru a poté klepněte na ikonu Přesunout nadpis výše Ikona o úroveň výše nebo Přesunout nadpis níže Ikona o úroveň níže.

note

Chcete-li přesunout nadpis bez podřízeného textu, podržte při přetahování nebo při klepnutí na ikonu Přesunout nadpis výše nebo Přesunout nadpis níže klávesu .


Zvýšení nebo snížení úrovně osnovy pro nadpis

  1. Vyberte nadpis ze seznamu Navigátoru.

  2. Klepněte na ikonu O úroveň osnovy výše Ikona O úroveň osnovy výše nebo O úroveň osnovy níže Ikona O úroveň osnovy níže.

Změna zobrazených nadpisů pomocí úrovní osnovy

Klepněte na ikonu Zobrazit až do úrovně osnovy Ikona Zobrazit až do úrovně osnovy a poté vyberte číslo pro maximální úroveň osnovy. V Navigátoru se zobrazí jakýkoliv nadpis s úrovní osnovy menší nebo rovnou tomuto číslu.

Podpořte nás!