Uspořádání kapitol v Navigátoru

Nadpisy a podřízeným textem můžete v dokumentu pohybovat pomocí Navigátoru. Zároveň můžete měnit i velikost nadpisu. Abyste mohli tuto vlastnost využít, změňte formát nadpisů ve vašem dokumentu na jeden z předdefinovaných stylů odstavce pro nadpisy. Chcete-li použít vlastní styl odstavce nadpisu, zvolte Nástroje - Číslování kapitol, vyberte styl v poli Styl odstavce a potom poklepejte na číslo v seznamu Úrovně.

tip

Kurzor umístíte rychle na daný nadpis v dokumentu tím, že na něj poklepete v seznamu Navigátoru.


Chcete-li Navigátor ukotvit, přetáhněte jeho záhlaví k okraji pracovního prostoru. Chcete-li Navigátor uvolnit, podržte klávesu a poklepejte na jeho okraj.

Posunutí nadpisu v dokumentu nahoru nebo dolů

warning

Ujistěte se, že se v Navigátoru zobrazují všechny úrovně nadpisů. Ve výchozím nastavení se zobrazují všechny úrovně. Podle následujícího návodu můžete změnit zobrazené úrovně.


  1. Klepnutím na ikonu Navigátor Ikona Navigátor na liště Standardní otevřete Navigátor.

  2. V Navigátoru klepněte na ikonu Pohled na navigaci v obsahu Ikona Pohled na navigaci v obsahu.

  3. Udělejte jedno z následujícího:

  1. Přetáhněte nadpis na novou pozici v seznamu Navigátoru.

  2. Klepněte na nadpis v seznamu v Navigátoru a poté klepněte na ikonu Kapitolu o úroveň výše Ikona o úroveň výše nebo Kapitolu o úroveň níže Ikona o úroveň níže.

note

Chcete-li přesunout nadpis bez podřízeného textu, podržte při přetahování nebo při klepnutí na ikonu Zvýšit úroveň kapitoly nebo Snížit úroveň kapitoly klávesu .


Zvýšení nebo snížení úrovně nadpisu

  1. Vyberte nadpis ze seznamu Navigátoru.

  2. Klepněte na ikonu O úroveň výše Ikona O úroveň výše nebo O úroveň níže Ikona O úroveň níže.

Změna počtu zobrazených úrovní nadpisu

Klepněte na ikonu Zobrazené úrovně nadpisu Ikona Zobrazené úrovně nadpisu a poté vyberte číslo ze seznamu.

Podpořte nás!