Umístění objektů

Objekt, například obrázek nebo rámec, je v dokumentu umístěn pomocí ukotvení, které je připojeno k jinému prvku.

Ukotvení určuje referenční bod pro objekt. Tímto referenčním bodem může být stránka či rámec, v nichž se objekt nachází, odstavec, nebo dokonce znak. Objekt má ukotvení vždy.

Při úpravách dokumentu se ukotvení pohybuje spolu s prvkem, ke kterému je připojeno. Objekt si udržuje svoje umístění relativně k referenčnímu bodu, který je dán ukotvením objektu: kdykoliv se referenční bod přesune nebo změní, objekt se přesune odpovídajícím způsobem.

K dispozici jsou následující možnosti ukotvení:

Ukotvení

Výsledek

Jako znak

Ukotví vybraný objekt jako znak v aktuálním textu. Je-li výška objektu větší než výška písma, zvětší se výška celého řádku obsahujícího daný objekt.

Pro zarovnání obrázku v HTML dokumentu na střed vložte obrázek, ukotvěte ho „jako znak“ a potom zarovnejte odstavec na střed.

Ke znaku

Ukotví vybraný objekt k odstavci, který obsahuje znak, k němuž je ukotvení připojeno. Referenčním bodem je pro objekt začátek odstavce, ve kterém je znak obsažen.

Jestliže například odstavec rozdělíte v bodě za ukotvením, referenční bod se přesune na začátek nového odstavce a objekt bude pohybovat spolu s tímto bodem. Pokud odstavec spojíte s odstavcem před ukotvením, referenční bod se přesune na začátek spojeného odstavce a objekt se bude pohybovat spolu s tímto bodem.

K odstavci

Ukotví vybraný objekt k aktuálnímu odstavci.

Ke stránce

Ukotví vybraný objekt k aktuální stránce.

K rámci

Ukotví vybraný objekt k okolnímu rámci.


note

Objekty lze umisťovat pouze na tu stránku, na které se nachází jejich ukotvení.


Přesun ukotvení

Když do dokumentu vložíte tvar, textové pole, objekt OLE, obrázek nebo rámec, zobrazí ikona kotvy, která označuje místo, kam je objekt ukotven. Ukotvení můžete přesunout nebo můžete – při zvážení umístění jiných objektů – přetažením objekt umístit relativně k referenčnímu bodu ukotvení.

Změna ukotvení

Chcete-li změnit možnosti ukotvení objektu, klepněte na objekt pravým tlačítkem a poté zvolte možnost z podnabídky Ukotvit.

Podpořte nás!