Umístění objektů

K umístění objektu, obrázku nebo rámce v dokumentu můžete použít ukotvení. Ukotvený prvek při změně dokumentu zůstává na místě nebo se pohybuje. K dispozici jsou následující možnosti ukotvení:

Ukotvení

Efekt

Jako znak

Ukotvení vybraného prvku jako znaku v aktuálním textu. Je-li výška prvku větší než výška písma, zvětší se výška celého řádku obsahujícího daný prvek.

Pro zarovnání obrázku v HTML dokumentu na střed vložte obrázek, ukotvěte ho "jako znak" a potom zarovnejte odstavec na střed.

Ke znaku

Ukotvení vybraného prvku ke znaku.

Na odstavec

Ukotvení vybraného znaku na aktuální odstavec.

Na stránku

Ukotvení vybraného prvku na aktuální stránku.

K rámci

Ukotvení vybraného prvku k okolnímu rámci


Když vložíte objekt, obrázek nebo rámec, objeví se ikona kotvy, která ukazuje, kam je objekt umístěn (ukotven). Ukotvení položky lze změnit jejím tažením myší. Pro změnu vlastností ukotvení klepněte na položku pravým tlačítkem myši a vyberte z podnabídky Ukotvit.

Podpořte nás!