Umístění objektů

Objekt, například obrázek, je v dokumentu umístěn pomocí ukotvení, které je připojeno k jinému prvku.

Ukotvení určuje referenční bod pro objekt. Tímto referenčním bodem může být stránka či rámec, v nichž se objekt nachází, odstavec, nebo dokonce znak. Obrázek má vždy ukotvení, a tedy i referenční bod.

Při úpravách dokumentu se ukotvení pohybuje spolu s prvkem, ke kterému je připojeno. Objekt si udržuje svoje umístění relativně k referenčnímu bodu, který je dán ukotvením objektu: kdykoliv se referenční bod přesune nebo změní, objekt se přesune odpovídajícím způsobem.

K dispozici jsou následující možnosti ukotvení:

Ukotvení

Výsledek

Jako znak

Ukotví vybraný objekt jako znak v aktuálním textu. Je-li výška objektu větší než výška písma, zvětší se výška celého řádku obsahujícího daný objekt.

Pro zarovnání obrázku v HTML dokumentu na střed vložte obrázek, ukotvěte ho „jako znak“ a potom zarovnejte odstavec na střed.

Ke znaku

Ukotví vybraný objekt k odstavci, který obsahuje znak, k němuž je ukotvení připojeno. Referenčním bodem je pro objekt začátek odstavce, ve kterém je znak obsažen.

Jestliže například odstavec rozdělíte v bodě za ukotvením, referenční bod se přesune na začátek nového odstavce a objekt bude pohybovat spolu s tímto bodem. Pokud odstavec spojíte s odstavcem před ukotvením, referenční bod se přesune na začátek spojeného odstavce a objekt se bude pohybovat spolu s tímto bodem.

K odstavci

Ukotví vybraný objekt k aktuálnímu odstavci.

Ke stránce

Ukotví vybraný objekt k aktuální stránce.

K rámci

Ukotvení vybraného prvku k okolnímu rámci


Když vložíte objekt, obrázek nebo rámec, zobrazí se ikona kotvy, která označuje místo, kam je objekt ukotven. Ukotvení můžete přesunout nebo můžete – při zvážení umístění jiných objektů – přetažením objekt umístit relativně k referenčnímu bodu ukotvení. Vlastnosti ukotvení změníte klepnutím na objekt pravým tlačítkem myši a volbou možnosti podnabídky Ukotvit.

Podpořte nás!