Přidat k seznamu

Zahrne vybrané odstavce do seznamu bez ohledu na to, zda se jedná o položky seznamu, či nikoli.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Seznamy - Přidat k seznamu.

Klepněte pravým tlačítkem na odstavec a zvolte Seznam - Přidat k seznamu.

Na listě Odrážky a číslování klepněte na ikonu Přidat k seznamu.

Ikona Přidat k seznamu

Přidat k seznamu


Na vybrané odstavce se použije formát odsazení a popisků pro seznam. Nezmění se umístění odstavců v dokumentu.

Přidání vybraných odstavců k seznamu

  1. Vyberte odstavce, které se mají k seznamu přidat. Nezáleží na tom, zda se již jedná o položky seznamu.

    Chcete-li provést vícenásobný výběr, podržte po prvním výběru klávesu Ctrl. Pokud tuto klávesu uvolníte, výběr se neztratí, před dalším klepnutím do dokumentu je ale nutné ji opět stisknout.

  2. Podržte klávesu Ctrl a umístěte kurzor do seznamu.

  3. Proveďte jeden z následujících kroků:

note

Tento postup funguje jak pro seřazené, tak pro neseřazené seznamy.


Přidání po sobě jdoucích položek k bezprostředně předcházejícímu seznamu

  1. Vyberte po sobě jdoucí položky seznamu, počínaje první položkou, kterou si přejete přidat k bezprostředně předcházejícímu seznamu.

  2. Klepněte pravým tlačítkem a zvolte Seznam - Přidat k seznamu.

tip

Pomocí tohoto postupu můžete zkombinovat dva seznamy.


Podpořte nás!