Vložit

Klepnutím na šipku vedle ikony otevřete nástrojovou lištu s různými funkce pro vkládání obrázků, tabulek, dokumentů a speciálních znaků.

Ikonka

Vložit

Je možné vybírat z následujících funkcí:

Vložit ručně jednosloupcový rámec

Nakreslí rámec tažením v dokumentu. Klepněte na šipku vedle ikony, chcete-li určit počet sloupců v rámci.

Ikona Vložit rámec

Vložit rámec ručně

Ze souboru

Vloží do aktuálního dokumentu obrázek .

Ikona Obrázek

Obrázek

Vložit tabulku

Vloží do dokumentu tabulku. Můžete také klepnout na šipku, táhnutím určit rozměr tabulky a vložit ji klepnutím na poslední buňku.

Icon

Tabulka

Vložit dokument

Vloží do aktuálního dokumentu na pozici kurzoru obsah jiného dokumentu.

Icon

Text ze souboru

Vložit speciální znak

Umožňuje vkládat znaky z množiny symbolů nalezených v nainstalovaných písmech.

Ikona Speciální znak

Speciální znak

Vložit sekci

Vloží do dokumentu textovou sekci na pozici kurzoru. Můžete také vybrat blok textu a potom tímto příkazem vytvořit sekci. Pomocí sekce můžete vložit bloky textu z jiných dokumentů, použít vlastní rozvržení sloupců nebo zamknout či skrýt bloky textu při splnění určité podmínky.

Ikona Sekce

Sekce

Vložit záložku

Vloží na pozici kurzoru záložku. Později můžete pomocí Navigátoru na takto označené místo rychle přejít. V HTML dokumentu se záložky převedou na kotvy, na které můžete odkazovat.

Ikona

Záložka

Podpořte nás!