Režim přímého kurzoru

Aktivuje nebo deaktivuje přímý kurzor. S přímým kurzorem je možné klepnout na začátek, doprostřed nebo na konec jakéhokoliv řádku textu na stránce a poté začít psát.

Chování přímého kurzoru můžete určit volbou - LibreOffice Writer - Pomůcky pro formátování.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Režim přímého kurzoru

Z rozhraní s kartami:

Zvolte nabídku Domů - Domů - Režim přímého kurzoru.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přepnout režim přímého kurzoru

Přepnout režim přímého kurzoru


Přímý kurzor umožňuje klepnout kamkoliv do prázdné oblasti stránky a umístit na vybrané místo text, obrázky, tabulky, rámce a další objekty.

Pokud umístíte přímý kurzor přibližně doprostřed mezi levý a pravý okraj stránky nebo buňky tabulky, bude text zarovnán na střed. Podobně se text zarovná doprava, pokud přímý kurzor umístíte k pravému okraji.

warning

Automatické opravy automaticky odstraní prázdné odstavce, tabulátory a mezery, které vkládá přímý kurzor. Pokud tedy chcete použít přímý kurzor, vypněte Automatické opravy.


Přímý kurzor nastaví tabulátory na umístění kurzoru. Pokud později změníte nastavení tabulátorů, může se změnit také umístění textu na stránce.

Podpořte nás!