Předmět

Vloží jako pole předmět určený ve vlastnostech dokumentu. Toto pole zobrazuje údaje zadané do pole Předmět v dialogu Soubor - Vlastnosti - Popis.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Pole - Předmět


Pokud chcete jako pole vložit jinou vlastnost dokumentu, zvolte Vložit - Pole - Další pole a v dialogovém okně Pole proveďte nastavení podle potřeby. Kategorie Informace o dokumentu obsahuje všechna pole zobrazená ve vlastnostech dokumentu.

Podpořte nás!