Vložit

Tato nástrojová lišta obsahuje různé funkce pro vkládání rámců, obrázků, tabulek a dalších objektů.

Je možné vybírat z následujících funkcí:

Tabulka

Vloží do dokumentu tabulku. Můžete také klepnout na šipku, táhnutím určit rozměr tabulky a vložit ji klepnutím na poslední buňku.

Ikona Vložit tabulku

Vložit tabulku

Sekce

Vloží do dokumentu textovou sekci na pozici kurzoru. Můžete také vybrat blok textu a potom tímto příkazem vytvořit sekci. Pomocí sekce můžete vložit bloky textu z jiných dokumentů, použít vlastní rozvržení sloupců nebo zamknout či skrýt bloky textu při splnění určité podmínky.

Ikona Sekce

Sekce

Vložit rámec ručně

Nakreslí rámec tažením v dokumentu. Klepněte na šipku vedle ikony, chcete-li určit počet sloupců v rámci.

Ikona Vložit rámec

Vložit rámec

Plovoucí rámec

Vloží do aktuálního dokumentu plovoucí rámec. Plovoucí rámce se používají v HTML dokumentech pro zobrazení obsahu jiného souboru.

Ikona Plovoucí rámec

Plovoucí rámec

Vložit poznámku pod čarou přímo

Vloží poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Kotva pro poznámku bude vložena na aktuální pozici kurzoru. Je možné si vybrat mezi automatickým číslováním a vlastním symbolem.

Ikona Vložit poznámku pod čarou přímo

Vložit poznámku pod čarou přímo

Vložit vysvětlivku přímo

Poznámky pod čarou jsou vloženy vždy na konci dané stránky, vysvětlivky jsou vloženy na konci dokumentu.

Ikona Vložit vysvětlivku přímo

Vložit vysvětlivku přímo

Poznámka

Vloží poznámku na aktuální pozici kurzoru.

Záložka

Vloží na pozici kurzoru záložku. Později můžete pomocí Navigátoru na takto označené místo rychle přejít. V HTML dokumentu se záložky převedou na kotvy, na které můžete odkazovat.

Ikona Vložit záložku

Vložit záložku

Soubor

Vloží do aktuálního dokumentu na pozici kurzoru obsah jiného dokumentu.

Ikona Text ze souboru

Text ze souboru

Automatický text

Umožňuje vytvořit, upravit, nebo vložit Automatický text. Jako automatický text můžete uložit formátovaný text, text s grafikou, tabulky a pole. Pro rychlé vložení Automatického textu, napište počáteční písmena Automatického textu a stiskněte klávesu F3.

Speciální znak

Umožňuje vkládat znaky z množiny symbolů nalezených v nainstalovaných písmech.

Ikona Speciální znak

Speciální znak

Vložit pole

Vloží pole na aktuální pozici kurzoru.

Ikona

Vložit pole

Ovládací prvky

Ikona Ovládací prvky otevře nástrojovou lištu s funkcemi pro vytváření interaktivních formulářů.

Ikona Vybrat

Ovládací prvky formuláře

Ze souboru

Otevře dialogové okno pro výběr souboru a umožní vložit obrázek do aktuálního dokumentu.

Ikona Obrázek

Obrázek

Zvuk nebo video

Vloží do dokumentu zvukový nebo video soubor.

Ikona Multimédia

Multimédia / Zvuk nebo video

Vzorec

Vzorec

Vloží do aktuálního dokumentu vzorec.

Ikona Vložit objekt vzorce

Vložit objekt vzorce

Graf

Ikona Graf

Graf

Objekt OLE

Vložit objekt OLE

Vloží do aktuálního dokumentu objekt OLE. Objekt OLE se vloží jako odkaz nebo jako objekt.

Ikona Objekt OLE

Objekt OLE

Vložit rejstřík

Na aktuální pozici kurzoru vloží rejstřík nebo obsah.

Položka

Označí vybraný text jako položku rejstříku či obsahu nebo vybranou položku upraví.

Ikona Vložit položku rejstříku

Vložit položku rejstříku

Podpořte nás!