Určuje počet stránek, které se v náhledu zobrazí. Klepnutím na šipku vedle ikony se otevře mřížka, s jejíž pomocí je možné vybrat v kolika řádcích a sloupcích se stránky zobrazí.

Ikona

Náhled více stránek

Po klepnutí na ikonu Náhled více stránek se otevře dialogové okno Více stránek. Pomocí dvou polí nastavte počet stránek, které se mají zobrazit.

Řádky

Určuje počet řádků.

Sloupce

Určuje počet sloupců.

Nastavení z tohoto dialogového okna je možné snadněji určit pomocí myši: Klepněte na šipku vedle ikony Náhled více stránek. Nyní označte myší požadovaný počet sloupců a řádků.

Podpořte nás!