Náhled více stránek

Určuje počet stránek, které se v náhledu zobrazí. Klepnutím na šipku vedle ikony se otevře mřížka, s jejíž pomocí je možné vybrat v kolika řádcích a sloupcích se stránky zobrazí.

Ikona Náhled více stránek

Náhled více stránek

Po klepnutí na ikonu Náhled více stránek přesuňte myš nad požadovaný počet řádků a sloupců.

Další možnosti

Nastavení můžete zadat také tím, že klepnutím na Další možnosti otevřete nové dialogové okno a v něm nastavíte rolovacími tlačítky počet stránek, který se má zobrazovat.

Řádky

Určuje počet řádků.

Sloupce

Určuje počet sloupců.

Podpořte nás!