Různé informace

Zobrazuje informace o aktuálním dokumentu.

Když je kurzor v pojmenované sekci, zobrazí se název sekce. Když je kurzor v tabulce, zobrazí se název buňky. Při úpravách rámců nebo objektů kresby se zobrazí velikost objektu.

Když je kurzor umístěn v textu, je možné poklepáním na toto pole otevřít dialog Pole. V tomto dialogu můžete vybrat pole, které se vloží na aktuální pozici v dokumentu. Když je kurzor umístěn v tabulce, poklepání na toto pole otevře dialog Formát tabulky. V závislosti na vybraném objektu se otevírají dialogy pro úpravu sekce, grafického objektu, plovoucího rámce, objektu OLE, číslování nebo umístění a velikost objektu kresby.

Podpořte nás!