Číslo stránky

V tomto poli stavového řádku se zobrazuje číslo aktuální stránky. Klepnutím otevřete okno „Přejít na stránku“, s jehož pomocí je možné snadno procházet dokumentem. Pravé klepnutí zobrazí všechny záložky v dokumentu. Klepnutím na záložku se textový kurzor umístí na pozici záložky.

V podobě Strana x/y je zobrazeno číslo aktuální stránky (x) a celkový počet stran (y). Pokud se v dokumentu posunujete pomocí kolečka myši, zobrazuje se číslo stránky. Pokud se posunujete pomocí pravého posuvníku, zobrazuje se číslo stránky jako kontextová nápověda. Formát zobrazení čísla stránky je stejný jako na stavovém řádku.

Poklepáním na pole Číslo stránky je možné zapnout nebo vypnout Navigátor.

Chcete-li přejít na určitou stránku, zadejte její číslo do pole Stránka v Navigátoru a stiskněte klávesu Enter.

Ikona poznámky

Pomocí klávesové zkratky Shift++F5 se dostanete přímo k zadávání čísla stránky. Když zadáte číslo a stisknete Enter, kurzor se přesune na zvolenou stránku.


Podpořte nás!